Data science is what we do

Scroll

Digitalisering brengt dataficatie met zich mee. Meer data uit meer bronnen, maar leidt dat ook tot meer wijsheid? De wereld verandert doorlopend in een steeds sneller tempo. Competitief zijn betekent continu aanpassen, trends tijdig herkennen en slagvaardig handelen. Data science helpt om de realiteit te doorgronden en de toekomst te kneden. Meer (zelf)kennis, meer inzicht, meer wijsheid: dát is de meerwaarde van data science.

Consulting

Data kan alleen tot wijsheid leiden na een betrouwbare data-analyse. De juiste definities, passende onderzoeksinstrumenten en inzicht in data science zijn daarvoor onmisbaar. Simplxr analyseert, adviseert en stimuleert kennisontwikkeling. Dat leidt tot nieuwe inzichten en praktische adviezen waardoor klanten blijvend meer datavaardig worden.

Van stuurinformatie tot efficiencyvraagstuk tot Return on Investment: Simplxr gaat geen business issue uit de weg. Om complexe klantvragen te beantwoorden, ontwikkelt Simplxr algoritmes, dashboards en maatwerksoftware.

Behoefte aan een data scientist voor een specifiek project? Simplxr levert waar nodig capaciteit bij klanten. Ideaal voor intensieve trajecten waar doorlopend behoefte is aan tailor-made data science.

1
Software
2

Software

Met s|drive zet Simplxr een nieuwe standaard in data science. s|drive is een geïntegreerd platform voor het samenbrengen en analyseren van data uit verschillende bronnen. s|drive werkt intuïtief en is volledig naar wens in te richten. Eén centrale plek voor opslag, beheer en onderzoek. Transparant en zonder beperkingen in omvang, complexiteit en analysemogelijkheden. Vergeet Excel, ontdek s|drive.

3

Training

Bij een datavaardige organisatie is data-analyse geen momentopname. Primaire processen genereren doorlopend nieuwe data en dat vraagt om kennis van zaken. Wees niet afhankelijk van derden, neem liever de regie in eigen hand. Maak uw medewerkers datavaardig met een training van Simplxr.
Simplxr biedt trainingen op maat, van achtergronden statistiek tot een volledige cursus programmeren. Ook on-the-job trainingen in de eigen analyseomgeving zijn mogelijk, net als combinaties met de programma’s van JADS.

Updates
Contact
Next up
Menu
Vind ons op