Scroll

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING SIMPLXR B.V.

Simplxr B.V. (hierna: Simplxr) is een Nederlandse onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61900303. Het vestigingsadres van Simplxr B.V. is Groenewoudsedijk 61, 3528 BG Utrecht, Nederland.

Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Simplxr dan kunt u zich richten tot privacy@simplxr.com.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2018.

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn data die direct verwijzen naar natuurlijke personen. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens schrijft hierover het volgende: “Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd”.

Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken over persoonsgegevens refereert Simplxr aan zowel persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens zoals de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens bedoelt.

 

DOELEINDEN EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Wanneer houdt Simplxr persoonsgegevens van u vast?

  • Indien u een bezoek brengt aan de website van Simplxr. Uw browsergegevens en uw IP-adres worden opgeslagen. Deze details worden verzameld om de gebruikerservaring van de website www.simplxr.com te optimaliseren en niet-gepersonaliseerde statistieken over het gebruik van de website inzichtelijk te krijgen. Mocht u besluiten informatie te delen via contactformulieren op www.simplxr.com, dan wordt deze data na verzending gedeeld met medewerkers van Simplxr.
  • Bij e-mailcommunicatie tussen u en werknemers van Simplxr. Uw e-mailadres, maar ook andere gegevens die u per e-mail deelt met Simplxr worden opgeslagen en zijn daarna doorzoekbaar.

De privacyverklaring van Simplxr is niet van toepassing in de volgende situaties.

  • Persoonsgegevens van werknemers, leveranciers en klanten worden conform aparte overeenkomsten met deze partijen verwerkt.
  • Indien Simplxr persoonsgegevens in opdracht van haar klanten bewaart worden hiervoor telkens aparte bewerkingsovereenkomsten gesloten met de klant.

 

INZAGE, RECTIFICATIE EN VERWIJDEREN VAN PERSOONGEGEVENS

Door u verstrekte persoonsgegevens zijn ter inzage beschikbaar bij Simplxr. In een aantal gevallen kunnen deze op uw verzoek aangepast of verwijderd worden.

  • Op uw verzoek en na persoonlijke identificatie zal Simplxr de over u beschikbare en door u verstrekte persoonsgegevens delen. Het gaat om de persoonsgegevens die aan u verbonden zijn en waar geen andere persoonsgegevens in naar voren komen.
  • Bij voldoende onderbouwing zal Simplxr persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen dan wel rectificeren.

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Simplxr bewaart persoonsgegevens onder veilige omstandigheden.

  • Alle persoonsgegevens die u met Simplxr deelt via de website worden verzonden over een versleutelde TLS-verbinding.
  • Persoonsgegevens die u deelt met Simplxr worden na verzending versleuteld met een wachtwoord. Versleuteling voor opslag vindt doorgaans plaats via AES-128 of 256.

 

KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Simplxr? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Menu
Vind ons op